htaccess – Usuwanie ukośnika z adresu URL

  • Post author:
  • Post category:htaccess

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteCond %{REQUEST_URI} (.+)/$
RewriteRule ^ %1 [R=301,L]